Incheiere proiect Atelierul de antreprenori

Anunț încheiere proiect: „Atelierul de antreprenori ”, cod SMIS 106050

 

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L., anunță încheierea implementării proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI (ID POCU/82/3/7/106050), proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Regiunea Vest respectiv în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hundeoara, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna ianuarie 2018.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit crearea unui cadru inovator și sustenabil propice dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale, de înființare și dezvoltare afaceri în mediul urban din regiunea Vest.

  • Obiectivele specifice atinse prin implementarea proiectului:

OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 312 persoane din grupul țintă, din Regiunea Vest, care au intenționat să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

OS2. Sprijinirea înființării și dezvoltării a 38 de afaceri non-agricole în mediul urban din cele 4 județe ale Regiunii Vest;

OS3.Crearea premiselor de adaptare a celor 38 de afaceri înființate la schimbările și nevoile mediului de afaceri și a celui socio-economic din Regiunea Vest.

Grupul țintă (GT) atins prin proiect este constituit din 312 persoane fizice (șomeri, persoane inactive-inclusiv studenti, persoane care au un loc de muncă și au intentionat sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

  • Detalii despre membrii GT:

GT cuantificat în funcție de statutul pe piața muncii: 209 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă și 103 șomeri și persoane inactive.
GT cuantificat în funcție de gen: 158 bărbați, 154 femei.
GT cuantificat la nivel local: 191 de persoane din județul Timiș, 36 de persoane din județul Hunedoara, 44 de persoane din județul Caraș – Severin, 41  de persoane din județul Arad.

  • Rezultate la finalul proiectului :

-422 persoane fizice informate cu privire la activitățile proiectului prin 15 evenimente de promovare a proiectului ( outdoor și indoor) derulate în toate județele Regiunii Vest;
-312 persoane fizice formate și certificate în domeniul antreprenoriatului;
-38 planuri de afaceri subvenționate și respectiv 38 întreprinderi cu profil nonagricol  înființate în zona urbană a Regiunii Vest;
-38 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare au beneficiat de stagii de pregătire practică și de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat;
-91 locuri de muncă create până în prezent în cadrul afacerilor finanțate.

Aspectele privind încheierea proiectului vor fi anunțate în cadrul unei conferințe on line care va avea loc în data de 8 ianuarie 2021 începând cu orele 11:00. Cei interesați de participarea la conferință sunt rugați să anunțe la telefon 0256-592388 sau pe mail simona.ciuferescu@e-uvt.ro  pentru a putea primi apoi link-ul de conectare on line.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară:Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat: Romania Start-Up Plus.

Date de contact:

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Ovidiu Megan
Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr.4, Et. 1, sala DAIP, Timișoara, jud. Timiș
Telefon: 0256-592338,
E-mail: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro;
https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro

UVT

Copyright © 2018 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).
Toate drepturile rezervate.