Întrebări frecvente

Reguli pentru acordarea finanțării – Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuieli directe care intră sub incidența ajutorului de minimis

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
   1.1. Cheltuieli salariale
   1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
   1.3.Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou -înfiinţate:
   2.1. Cheltuieli pentru cazare
   2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu
   2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
   2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11.Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
   15.1. Prelucrare de date
   15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
   15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
   15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Raluca Prelucă
Expert Informare
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro

Trebuie să ai domiciliul sau reședința în regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și să îți dorești să înființezi o afacere în această regiune. Poți fi șomer, persoană inactivă(inclusiv student sau pensionar până în 64 de ani) sau angajat/PFA. Trebuie să urmezi apoi pașii descriși:
http://www.fonduri-structurale.ro/documente-utile/16/infografic-proiect-atelierul-de-antreprenori.

Antreprenorii selectați pentru a primi ajutorul financiar de înființare și dezvoltare a afacerilor nu trebuie să mai aibă calitatea de asociați majoritari in alte afaceri.

După concursul de planuri de afaceri și după absolvirea stagiului de practică într-o întreprindere din domeniul viitoarei tale firme, nu mai devreme de decembrie 2018. Conform proiectului, cel mai probabil începând cu martie 2019. Vei avea timp să vă calibrați ideea de afaceri până atunci.

Da, suma maximă admisă la finanțare în cadrul prezentei linii este de 40.000 euro/afacere, la cursul leu-euro din august 2016 (știm că între timp s-a modificat cursul 🙁 ). Fiecare administrator de grant a stabilit prin cererea de finanțare pe care a depus-o la Autoritatea de Management o sumă maximă pe care o alocă afacerilor nou înființate. Obligația pe care fiecare administrator al schemei trebuie să o respecte este minimum 60% din bugetul proiectului alocat pentru finanțarea afacerilor. În cadrul proiectului „Atelierul de antreprenori” suma maximă care poate fi obținută de o afacere este de 164518,65 lei, bugetul alocat subvențiilor fiind de 68% din valoarea totală a proiectului.

În fiecare Regiune de dezvoltare Autoritatea de Management a programului care finanțează schema de grant a selectat mai mulți administratori pentru schema de grant. Aceștia sunt organizații individuale sau parteneriate de organizații publice și private care gestionează relația cu potențialii antreprenori, realizează activitățile suport pentru antreprenori, monitorizează înființarea și dezvoltarea afacerilor, facilitează transferul subvenției (finanțării nerambursabile) către antreprenor. În cazul proiectului nostru, administratorul schemei de grant este Universitatea de Vest din Timișoara – https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro – în parteneriat cu Structural Consulting Group – http://www.fonduri-structurale.ro

Nu, primești finanțarea nerambursabilă 100% din cheltuielile eligibile.

Da, la concursul de planuri de afaceri vor putea participa și alte persoane care au domiciliul/reședința în regiune și care doresc să înființeze o afacere. Numărul de planuri de afaceri propuse de astfel de persoane care pot primi finanțare în cadrul proiectului nostru este de 3. Ghidul care guvernează linia asta de finanțare a permis ca administratorii de grant să „păstreze” locuri la finanțare pentru persoanele care nu au participat la cursuri, fără a depăși 10% din numărul total de afaceri finanțate.

În NICIUN caz. Este interzisă participarea potențialilor antreprenori la mai multe cursuri decontate în cadrul România Start – Up Plus. În cazul în care acest lucru are loc, antreprenorul va fi automat eliminat de la finanțare și va fi nevoit să ramburseze toate costurile cu formările la care a participat.

Cheltuielile care pot fi realizate din subvenții trebuie să se încadreze în lista orientativă de aici. Achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri nu este permisă.

Teoretic, realizarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale contractului de subvenție care va fi semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul subvenției garantează eligibilitatea acestora (nu pot fi cerute de nimeni înapoi). Mecanismele de control vor fi stabilite de administratorul schemei de antreprenoriat și vă vor fi comunicate în cadrul contractului de subvenție. Recomandarea noastră este să vă adresați ori de câte ori veți avea neclarități în realizarea cheltuielilor direct administratorului de grant.

Știm că vă faceți un management al riscurilor și vă gândiți la worst case scenarios, dar investiția trebuie menținută 3 ani după finalizarea proiectului (adică în cazul proiectului nostru până în ianuarie 2024).

În cadrul acestei linii se finanțează toate afacerile, mai puțin cele care activează în domeniul acvaculturii, pescuitului, producției primare de produse agricole, transformării și comercializării produselor agricole (în unele condiții). Nu există o listă de coduri CAEN eligibile.

Nu, antreprenorul poate opta pentru locuri de muncă part-time.

Minimum 18 luni (Minimum 12 luni în implementarea proiectului și 6 luni în perioada de sustenabilitate).

Nu, sunt două programe diferite. Mai multe detalii despre asemănări și deosebiri între aceste două programe găsiți aici: http://www.fonduri-structurale.ro/blog/?p=995