Calendar activități

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului și care vor fi adresate grupului țintă vor consta în :

11 Ianuarie-10 Noiembrie 2018, 10 luni : Organizarea a 4 evenimente outdoor și a 8 conferințe de informare a publicului larg privind posibilitatea înscrierii în grupul țintă și sesiunea de depunere a planurilor de afaceri.

11 Ianuarie 2018-10 August 2018,7 luni: Selectarea membrilor grupului țintă în vederea participării la programul de formare antreprenorială.

11 Martie 2018-10 August 2018, 5 luni Furnizarea propriu-zisă a cursurilor de formare antreprenorială și evaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite de participant.

11 August 2018–10 Noiembrie 2018, 3 luni Organizarea concursului de planuri de afaceri în urma cărora vom selecta circa 35 de antreprenori/proiect pentru a beneficia de un ajutor financiar de maxim 40.000 de euro, 100% nerambursabil pentru demararea de afaceri în regiunea Vest.

11 Noiembrie 2018- 10 Ianuarie 2019, 2 luni Derularea stagiilor de practică în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei care se dorește a fi înființată.

11 Ianuarie 2019-10 Iulie 2019, 6 luni Dezvoltarea unui vehicul personalizat de consiliere/mentorat a antreprenorilor selectați.

11 Ianuarie 2019-10 Martie 2019, 2 luni Organizare și derularea a doua evenimente tip Școala de Afaceri.

11 Martie 2019-10 Iulie 2019, 4 luni Sprijinirea și monitorizarea procesului de înființare a afacerilor.

11 Martie 2019- 10 Iulie 2019, 4 luni Semnarea contractelor de subvenție cu beneficiarii finanțărilor.

11 Iulie 2019-10 Iulie 2020, 12 luni Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor înființate.

11 Iulie 2019-10 Iulie 2020, 12 luni Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

11 Iulie 2020-10 Ianuarie 2021,6 luni Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

11 Iulie 2020-10 Ianuarie 2021,6 luni Realizarea a două analize ale mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Vest.

11 Iulie 2020-10 Ianuarie 2021,6 luni Acțiuni de integrare a rezultatelor / experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile organizației, precum și în cele locale, regionale sau naționale.

11 Iulie 2020-10 Ianuarie 2021,6 luni Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate astfel încât acestea să aibă șanse mai mari de a fi sustenabile și după finalizarea proiectului.