Cum ne înscriem

Pentru a deveni oficial membrii ai grupului nostru țintă și pentru a putea participa la cursurile de antreprenoriat vă rugăm să completați și ne transmiteți prin email scanate (la atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro ) următoarele documente:

  • Formular de pre-înscriere (semnat, scanat) – anexa 2;
  • Scurta descriere a ideii de afacere (semnat, scanat) – anexa 5;
  • Copie a cărții de identitate;
  • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
  • Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv), se solicită un document vizat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este angajat;
  • Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (semnat, scanat) – anexa 3;
  • Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri de formare antreprenorială finanțate din fonduri publice (Declarația privind evitarea dublei finanțări) (semnat, scanat) -– anexa 4;
  • După transmiterea documentelor va fi evaluată îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, pe măsura înscrierilor persoanelor eligibile în grupul țintă, vom organiza cursurile de formare. Cursurile gratuite (40 de ore, 5 zile de formare + 1 zi examen) se vor derula în perioada aprilie – august 2018.
  • După primirea documentelor dumneavoastră, vom analiza fiecare dosar primit și vă vom anunța privind rezultatul analizei (admis/respins), urmând ca apoi să primiți invitația cu detaliile logistice privind participarea la curs.