Obiective / Grup țintă / Rezultate

 • Obiectivul general

  Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui cadru inovator și sustenabil, propice dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale de înființare și dezvoltare a afacerilor în mediul urban, în domenii non-agricole, în regiunea Vest.

  Proiectul crează un cadru necesar de formare antreprenorială, aplicare și exersare a competențelor și abilităților antreprenoriale dobândite prin înființarea și dezvoltarea a 38 de afaceri durabile cu profil nonagricol din zona urbană și crearea a minim 76 de noi locuri de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 310 persoane din grupul țintă din Regiunea Vest, care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban.

  OS2. Sprijinirea înființării și dezvoltării a 38 de afaceri non-agricole în mediul urban din cele 4 județe ale Regiunii Vest.

  OS3.Crearea premiselor de adaptare a celor 38 de afaceri înființate la schimbările și nevoile mediului de afaceri și a celui socio-economic din Regiunea Vest.

 • Grup țintă

  Grupul țintă (GT) vizat prin proiect va fi alcătuit din minim 310 persoane fizice(șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

  • GT cuantificat în funcție de statutul pe piața muncii. Structura grupului țintă al proiectului include 146 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă și 164 șomeri și persoane inactive.

  • GT cuantificat în funcție de gen: minim de 180 de femei.

  • GT cuantificat la nivel local: 189 de persoane din județul Timiș, 49 de persoane din județul Hunedoara, 42 de persoane din județul Caraș – Severin, 30 de persoane din județul Arad.

  NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

  4.2. Raport de selectie GT

 • Rezultatele proiectului

  Rezultat OS1: 312 persoane care și-au îmbunătățit competențele în domeniul antreprenorial;

  Rezultat OS2: 38 de afaceri non-agricole înființate și dezvoltate în mediul urban în cele 4 județe ale Regiunii Vest (Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Arad); 91 de locuri de muncă create în cele 4 județe ale Regiunii Vest (Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Arad);

  Rezultat OS3: 38 de afaceri sustenabile și 91 de locuri de muncă menținute la 6 luni după terminarea sprijinului acordat prin proiect.

 • Proiecte selectate

UVT

Copyright © 2018 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).
Toate drepturile rezervate.