CONFERINȚĂ DE INFORMARE Marți, 20 Martie 2018, ora 12:00 PETRILA, jud. Hunedoara

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L., vă invită să participați la Conferința de informare a proiectului, marți, 20 Martie 2018 în Petrila, jud. Hunedoara, Casa de Cultură (sala mică) începând cu ora 12:00.

Proiectul își propune să dezvolte competențe în domeniul antreprenorial pentru 310 persoane din Regiunea Vest, să sprijine înființarea și dezvoltarea a 38 de afaceri non-agricole în mediul urban din cele 4 județe ale regiunii Vest și să creeze min.76 de locuri de muncă. Activitățiile proiectului se vor derula în Regiunea Vest respectiv în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hundeoara, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna ianuarie 2018.

În cadrul conferinței se vor prezenta condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru a face parte din grupul țintă respectiv modalitatea în care se vor derula activitățiile proiectului.

Vă rugăm să confirmați participarea la adresa de email: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară:Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat: Romania Start-Up Plus.

Cu stimă,
Manager de proiect
Conf. Univ. Dr. Megan Ovidiu

UVT

Copyright © 2018 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).
Toate drepturile rezervate.